Millforders in the spotlights • Moritz Hoekstra

by Millford - March 2022

Millford is aan een nieuwe levenscyclus begonnen

Millford heeft zijn 35 jarig jubileum net achter de rug. En zoals Managing Director Moritz Hoekstra zelf zegt: “Dan begin je mee te tellen!” Wat is het geheim van een bureau dat al zo’n lange tijd succesvol is?

“Het begon in 1985 allemaal in een villa in Wassenaar. In de tijd dat design nog kunst was en het geld tegen de plinten klotste. De belangrijkste tools om te ontwerpen waren schetsblokken en stiften. Dummies van een verpakking in ontwikkeling kostten een vermogen. Veel is veranderd, maar creativiteit is altijd de motor gebleven.”

“We hebben bij Millford geprobeerd de markt elke keer een stap voor te zijn. Onszelf op tijd opnieuw uit te vinden en aan te passen naar de veranderende omgevingsfactoren. Zo dwing je bestaansrecht af en ben je in staat optimaal aan de eisen van de markt te voldoen.”

“We hebben een behoorlijk aantal fasen op deze manier doorlopen. Zijn hard gegroeid in omvang, verbreed in disciplines, onderdeel geworden van een groot internationaal netwerk en weer zelfstandig geworden via een management buy-out. Er zijn partners gekomen en gegaan en tenslotte heeft Millford zich onlangs aangesloten bij het Candid platform. Kortom er is veel gebeurd in de afgelopen 35 jaar.”

“Welke beweging we ook maakten, het was weloverwogen. Het zijn beslissingen genomen door en voor mensen. De menselijke maat is de rode draad in de historie van Millford. Het draait om saamhorigheid, het onderdeel zijn van iets groters dan jezelf, de zoektocht naar magie en het beste in elkaar naar boven halen. Niet alleen binnen Millford, maar zeker ook met de klant. Dat is tot de dag van vandaag het unieke aan het bureau. Deze flow is voelbaar en zorgt voor de constante stroom van onderscheidend en waardevol werk. Creativiteit en operational excellence zijn randvoorwaarden en de mensen van Millford maken het verschil.”

Candid
“In 2021 is Millford onderdeel geworden van Candid, het begin van weer een nieuwe levenscyclus. Candid heeft ons vanaf het eerste moment getriggerd. We herkenden ons in het ondernemerschap en de drive waarmee het Candid platform is opgericht. Want er is iets goeds weggezet de afgelopen jaren. Daar kunnen we alleen maar veel respect voor hebben.”

“Candid bestaat in Nederland uit een brede multidisciplinaire mix van creatieve, media en digital bureaus. Ook zijn inmiddels de eerste UK agencies toegetreden. Candid gaat dus ook internationaal steeds meer meetellen. Voor Millford een ideale omgeving voor verdere ontwikkeling. Het multidisciplinaire karakter van Candid zorgt ervoor dat wij de verbreding in disciplines die wij al enige tijd ingezet hebben kunnen versnellen.”

Een stuk van mezelf
“Persoonlijk beschouw ik het als een voorrecht onderdeel te zijn van Millford. Al 30 jaar. Een stuk van mijzelf, onlosmakelijk verbonden. Mede richting geven aan een bureau dat bestaat uit zeer gemotiveerde en getalenteerde mensen. Leuke collega’s die waanzinnig creatief zijn in alle geledingen. Een organisatie die met en voor elkaar werkt. Met een uniek DNA.”

“Al meer dan 35 jaar is Millford in ontwikkeling en we bevinden ons aan het begin van weer een nieuwe levenscyclus. Maar in welke levenscyclus we ook zitten. Ons grootste kapitaal zijn onze mensen. Want wat we ook bedenken, maken of presenteren, het wordt gemaakt door en voor mensen!”

back to overview

Let's work together!

Great work starts with great partners. 
Contact us for new business, questions, or to schedule a visit to our studio in Amsterdam.